Mierka
Mapa / Hluková Záťaž
Vel´kost´ mapy
Vel´kost´ mapy 400x400 pixel Vel´kost´ mapy 600x400 pixel Vel´kost´ mapy 800x400 pixel
Vel´kost´ mapy 400x600 pixel Vel´kost´ mapy 600x600 pixel Vel´kost´ mapy 800x600 pixel
Vel´kost´ mapy 400x800 pixel Vel´kost´ mapy 600x800 pixel Vel´kost´ mapy 800x800 pixel
Mapový výrez
pohyb vľavo hore pohyb hore pohyb vpravo hore
pohyb vľavo pohyb vpravo
pohyb vľavo dole pohyb dole pohyb vpravo dole